Tenisová liga pravidla

PRAVIDLA:
1. Pořadatelem Tenis ligy je SK OPLOCENKA. Vedoucí soutěže je pan Oldřich Kupa ( 739 911 900), (info@oplocenka.cz)
2. Tenis liga se hraje ve městě Nový Knín. Místo konání je sportovní hřiště SK OPLOCENKA.
3. Vyhlášena je jedna kategorie, hrát můžou muži, ženy, dorostenci, dorostenky.
4. Přihlásit se může každý, kdo má chuť hrát a zasoutěžit si. Přihlášky u vedoucího soutěže nebo email (viz bod 1).
5. První ročník se koná v období 01.07 – 30.09. 2012.
6. Systém soutěže –  viz. odkaz hrací systém.
7. Hraje se na dva vítězné sety, za stavu 6:6 následuje Tiebreak. Pokud bude stav setů 1:1,  může se  třetí set po dohodě odehrát jako SUPER-TIEBREAK, který se hraje do 10 bodů (za každý vítězný míč je jeden bod), musí se vyhrát o dva body.

8. V konečném pořadí je rozhodující počet výher, dále vzájemný zápas,počet odehraných zápasů, skóre, poměr  gamů a poslední možností je los. Za každý vyhraný zápas obdrží hráč 1 bod. Vítěz tedy vždy obdrží 1 bod, poražený 0 .
9. Všichni účastníci trunaje obrží při vyhlášení výsledků věcné ceny. Vítěz získá pohár a jeho jméno bude navždy umístěno na putovním poháru.

10. Reklamace výsledků či jiné reklamace  nutno uplatňovat u vedoucího soutěže.

11. Startovné v soutěži je 300Kč. Splatné při prvním zápase.

12. Nedostaví li se hráč 2× na předem smluvený zápas, bude z turnaje automaticky vyloučen bez nároku na vrácení startovného.

13. Čekací doba před zápasem je 20minut. Čekající hráč musí po uplynutí této doby neprodleně informovat vedoucího soutěže SMS zprávou o nepřítomnosti soupeře. Zápas je kontumován 2:0 (6:0,6:0) v neprospěch hráče, který se nedostavil, zároveň je tento hráč penalizován -0,5 bodem.

HRA.
1. Všechna utkání se hrají dle tenisových pravidel, pokud není pořadatelem určeno jinak.
2. Hráči se dělí na domácí a hosté.
3. Hráči si podle losu ligy potvrzují a rezervují termíny svých zápasů.Termíny vždy navrhuje domácí hráč. Důležité je včas rezervovat určené dvě hodiny, tak aby se nekryli s dalšími zápasy. Termíny zápasu a los ligy bude určen pořadatelem, pak už záleží jak se domluví samotní hráči, změna termínu zápasu je kdykoliv možná a vždy záleží na domluvě hráčů. Pokud se hráči nedokáží domluvit na termínu zápasu, informují o tom vedoucího soutěže a ten stanoví závazný termín.

4. Hrací míče – hrací míče ( min. 4ks) zajišťuje hostující hráč (pokud se hráči nedohodnou jinak). Hrací míče musí být buď nové nebo mít odehráno max 4 hod.
5. Výsledek zápasů se posílá emailem  nebo SMS na oficiální email SK OPLOCENKY, Výsledek nahlašuje domácí hráč. Výsledek musí být nahlášen v den zápasu. Výsledek bude nahlášen ve tvaru např. “ NADAL – NOVÁK 6:2 2:6 0:6″
6. Pokud nastane sporná situace v zápase, nejlepší řešení je dát nový míč, tak aby se předešlo zbytečným hádkám a dohadům, jde hlavně o to si zahrát a ne vyhrát za každou cenu.
7. Změna pravidel vyhrazena.

8. V případě jakýchkoliv sporných situací má vždy poslední a rozhodující slovo vedoucí soutěže – tedy já :-)