Petanque pravidla 2015

1. Termíny a hrací den
Herní sezóna trvá od května (samozřejmě podle počasí) do srpna.
Hrací den není určen – záleží na domluvě týmů
2. Místo utkání
Hřiště v areálu SK Oplocenka
3. Tým a hráči
Do soutěže se může přihlásit libovolný tým. Počet hráčů v týmu není omezen, hráč však může v průběhu sezóny nastoupit pouze za jeden tým. V jednom zápase hrají dva hráči ale zždy jeden muž a jedna žena. Každý tým zaplatí manipulační poplatek 300,- Kč,  Poplatek je jednorázový za celou sezónu a slouží k úhradě režijních nákladů a odměn nejlepším týmům. Vybírat se bude při prvním hracím dnu.
Uzávěrka přihlášek 8.5.2015
Zahíjení soutěže  9.5.2015
4. Přihlášky do soutěže
Každý tým musí oznámit svůj soutěžní název, kontaktní osobu a kontakt na hráče (e-mail, tel.). Přihlášky se podávají emailem na : info@oplocenka.cz nebo osobně v SK Oplocenka  nebo na tel. 732 446 709
5. Pravidla
Soutěž se hraje podle mezinárodních pravidel pétanque.
Jedná se o turnaj dvojic, tj. každý hráč má tři koule. .Set se hraje se do 13 bodů.
Zípas se hraje na 2 vítězné sety.
Je možné použít rekreační koule. Ty však musí materiálově, rozměrově i hmotnostně odpovídat povoleným parametrům.
U hry nebude přítomen rozhodčí, týmy jsou povinny se na místě shodnout (jedná se zejména o hru na vedlejším hřišti, vymezení autu při hře ve „volném“ terénu a pod.).
6. Systém soutěže
Týmy budou nasazeny do jedné skupiny.
Základní část se odehraje systémem každý s každým jednokolově. Po ukončení základní skupiny bude určeno pořadí dle následujících kritérií :
1.     Počet vítězství
2.     Vzájemné zápasy (2 týmy se stejným počtem bodů)
3.     Minitabulka a pak 1. a 2. (více týmů se stejným počtem bodů)
4.     Celkové skóre – rozdíl
5.     Nastřílené body
Další postup bude určen v květnu dle počtu přihlášených týmů.
Pořadatel si vyhrazuje případné změny v systému soutěže zejména s ohledem na počet přihlášených týmů.
7. Povinnosti účastníků
Všechny týmy mají povinnost nastoupit ve stanovený hrací den a hodinu k odehrání zápasu. . V případě, že se tým nemůže dostavit je povinen toto sdělit soupeřům co nejdříve.. Kdo s kým a kdy  bude hrát záleží na dohodě týmů,
Týmy se zavazují, že udělají vše pro to, aby zápasy základní skupiny byly odehrány do termínu 30.8.2015.Zápasy neodehrané do tohoto termínu budou zapsány do tabulky jako 0:0 a žádný tým nezíská vítězství. Pokud jeden z týmů prokáže snahu zápasy odehrát a k nesehrání došlo vinou druhého týmu, vyhrává první tým kontumačně 13:6.
Pokud některý z týmů odstoupí ze soutěže a nebude mít odehráno více než 2/3 zápasů základní skupiny, všechny jeho výsledky se anulují. V opačném případě jsou nedohrané zápasy zapsány jako kontumační vítězství 13:6.
8. Hlášení výsledků
Vítězný tým (není-li dohodnuto jinak) je povinen nahlásit výsledek pořadateli do 3 dnů – kontakt viz. bod 4.
9. Ceny
První tři týmy obdrží poháry pro hráče, čtvrtý jako cenu útěchy lahev „klubového“ pití. Další ceny dle  možností pořadatele. Vítězný tým navíc získává na rok Putovní pohár vítěze ligy